DATA! from Risk to Asset

Pedabin aamiaistilaisuus 25.9. Ruotsin Suurlähetystössä Helsingissä

Data on kuin tuli – huono herra, mutta hyvä palvelija! 

Hallinnoimaton data voi muodostaa organisaatiolle merkittäviä riskejä, mutta samasta datasta voidaan oikeilla toimenpiteillä jalostaa arvokasta uuden liiketoiminnan raaka-ainetta tai löytää sen avulla merkittäviä säästöjä.

Järjestämme datan koko elinkaaren hyödyntämiseen keskittyvän tilaisuuden 25. syyskuuta Ruotsin Suurlähetystössä Helsingissä. Tilaisuudessa kuulet useita tiedolla johtamisen esimerkkejä loppukäyttäjien kertomana mm. siitä miten tuotantoa ohjataan reaaliaikaisen kysyntäennusteen perusteella ja miten tiedon avulla haastetaan vanhat ajattelu- ja toimintamallit. Tilaisuus on suurlähettilään tervetuliaissanat pois lukien suomenkielinen.

Tutustu tilaisuuden tarkempaan ohjelmaan alla. Tilaisuus on maksuton, mutta paikkoja on rajoitetusti.

ILMOITTAUTUMINEN TILAISUUTEEN ON PÄÄTTYNYT.

 

 

Aika: Keskiviikkona 25.9.2019 klo 9-13
Paikka: Ruotsin Suurlähetystö, Pohjoisesplanadi 7A, Helsinki

Alustava agenda (muutokset  mahdollisia):

9:00    Saapuminen ja aamiaista tarjolla 


9:30    Ruotsin Suurlähettiläs Anders Ahlind avaa tilaisuuden


9:40    Pedabin tervetuliaissanat: Datan elinkaaren johtaminen, Petri Böhm, maajohtaja, Pedab Finland Oy 

Organisaatioiden palvelimille kertyvä data voi muodostaa vakavan uhan brändille tai toiminnalle jos datan käyttöä ja hallintaa ei johdeta tehokkaasti. Toisaalta saman datan avulla voidaan parantaa organisaation asiakassuhteita ja toimintaa tiedolla johtamisen kautta.


9:50     Datan kaupallistaminen ja hyödyntäminen liiketoiminnassa, Tiia Palvimo, Business Development Manager, Telia Finland Oyj

Kuluttajien liikkumiseen liittyvän datan hyödyntäminen sijainti- ja kaupunkisuunnittelussa sekä julkisen liikenteen optimoinnissa. Case: HSL, Tampereen kaupunki, Scandic-hotellien markkinoinnin kohdentaminen.


10:10     Asiakas- ja työntekijäkokemuksen parantaminen älykkään työympäristön avulla, Case Fazer TestEat, Atte Kinnula, Research Team Leader,
VTT
Miten älykäs palveluntuottamisympäristö hyödyntää eri datalähteitä toiminnan tehostamiseksi, laadun parantamiseksi sekä asiakastarpeen ymmärtämiseksi.


10:30     Tuotannon optimointi reaaliaikaisen kysyntäennusteen avulla, Mikko Miekkoniemi, Information Manager, Vapo Oy
Eri datalähteiden monipuolinen yhdistäminen ja edistyneen analytiikan hyödyntäminen lämpövoiman tuotannon optimoinnissa.


10:50    Tauko 


11:00     Tiedolla ajatustavan muutokseen – Datan hyödyntäminen operatiivisen toiminnan tehostamisessa ja kehittämisessä, Niklas Sundström, Business Controller, Silta Oy
Datan hyödyntäminen liiketoiminnan johtamisessa edellyttää toimintojen, prosessien ja ympäristön tuntemusta. Tiedon hyödyntämistä ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia voivat rajoittaa kankeat ajatusmallit. Tiedolla johtaminen on myös muutosjohtamista. 


11:20     Datan hyödyntäminen myynnissä ja markkinoinnissa, TBD, Marketing Clinic Oy 
Asiakastiedot ja julkisista lähteistä saatava kontekstitieto mahdollistavat yhä paremmin kohdistetut myynti- ja markkinointikampanjat sekä tuottavat tietoa niiden onnistumisesta – jos siihen varaudutaan jo kampanjoita suunniteltaessa.


11:40     Datan hankinnasta sen poistamiseen; luotettavuus, läpinäkyvyys, lainsäädännön rajoitukset à la GDPR, Risto Kallio, Head of Data Management, Suomen Asiakastieto Oy
Uusi tietosuoja-asetus (GDPR) konkretisoi asiakastiedon hallinnalle ja käsittelylle asetettuja vaatimuksia, jotka organisaatioiden on huomioitava myös elinkaarensa päähän tulleen tiedon luotettavassa poistamisessa.


12:00     Yhteenveto, Markku Luoto, Business Unit Manager, Pedab Finland Oy 
Loppukatsaus seminaarin aikana esiin nousseisiin teemoihin ja kysymyksiin.


12:10     Lounas
Lounaalla on mahdollisuus jatkaa keskustelua esiintyjien kanssa.


13:00     Tilaisuus päättyy

 

ILMOITTAUTUMINEN TILAISUUTEEN ON PÄÄTTYNYT. 

 

Lämpimästi tervetuloa!

 

Lisätietoja tilaisuudesta: Jonna Melo da Silva

 

P.S. Pedabin Business Unit Manager Markku Luoto julkaisee tämän tilaisuuden aihealueisiin liittyvää blogisarjaa LinkedInnissä. Tutustu kirjoituksiin tästä.