DATA! from Risk to Asset

Pedabin aamiaistilaisuus 25.9. Ruotsin Suurlähetystössä Helsingissä

Lämmin kiitos aktiivisesta osallistumisesta kaikille datan hyödyntämiseen liittyvässä aamiaistilaisuudessamme mukana olleille!

 

 

Data on kuin tuli – huono herra, mutta hyvä palvelija! 

Hallinnoimaton data voi muodostaa organisaatiolle merkittäviä riskejä, mutta samasta datasta voidaan oikeilla toimenpiteillä jalostaa arvokasta uuden liiketoiminnan raaka-ainetta tai löytää sen avulla merkittäviä säästöjä.

Järjestimme datan koko elinkaaren hyödyntämiseen keskittyneen tilaisuuden 25. syyskuuta Ruotsin Suurlähetystössä Helsingissä. Tilaisuudessa kuultiin useita tiedolla johtamisen esimerkkejä loppukäyttäjien kertomana mm. siitä miten tuotantoa ohjataan reaaliaikaisen kysyntäennusteen perusteella ja miten tiedon avulla haastetaan vanhat ajattelu- ja toimintamallit.

 

Agenda:

9:30    Ruotsin Suurlähettiläs Anders Ahnlid avasi tilaisuuden


9:40    Klikkaa esitykseen: Pedabin tervetuliaissanat: Datan elinkaaren johtaminen, Petri Böhm, maajohtaja, Pedab Finland Oy

Organisaatioiden palvelimille kertyvä data voi muodostaa vakavan uhan brändille tai toiminnalle jos datan käyttöä ja hallintaa ei johdeta tehokkaasti. Toisaalta saman datan avulla voidaan parantaa organisaation asiakassuhteita ja toimintaa tiedolla johtamisen kautta.


9:50     Klikkaa esitykseen: Datan kaupallistaminen ja hyödyntäminen liiketoiminnassa, Tiia Palvimo, Business Development Manager, Telia Finland Oyj

Kuluttajien liikkumiseen liittyvän datan hyödyntäminen sijainti- ja kaupunkisuunnittelussa sekä julkisen liikenteen optimoinnissa. Case: HSL, Tampereen kaupunki, Scandic-hotellien markkinoinnin kohdentaminen.


10:10     Klikkaa esitykseen: Asiakas- ja työntekijäkokemuksen parantaminen älykkään työympäristön avulla, Case Fazer TestEat, Atte Kinnula, Research Team Leader, VTT

Miten älykäs palveluntuottamisympäristö hyödyntää eri datalähteitä toiminnan tehostamiseksi, laadun parantamiseksi sekä asiakastarpeen ymmärtämiseksi.


10:30     Klikkaa esitykseen: Tuotannon optimointi reaaliaikaisen kysyntäennusteen avulla, Mikko Miekkoniemi, Information Manager, Vapo Oy
Eri datalähteiden monipuolinen yhdistäminen ja edistyneen analytiikan hyödyntäminen lämpövoiman tuotannon optimoinnissa.


10:50    Tauko 


11:00     Klikkaa esitykseen: Tiedolla ajatustavan muutokseen – Datan hyödyntäminen operatiivisen toiminnan tehostamisessa ja kehittämisessä, Niklas Sundström, Business Controller, Silta Oy
Datan hyödyntäminen liiketoiminnan johtamisessa edellyttää toimintojen, prosessien ja ympäristön tuntemusta. Tiedon hyödyntämistä ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia voivat rajoittaa kankeat ajatusmallit. Tiedolla johtaminen on myös muutosjohtamista. 


11:20     Klikkaa esitykseen: Datan hankinnasta sen poistamiseen; luotettavuus, läpinäkyvyys, lainsäädännön rajoitukset à la GDPR, Risto Kallio, Head of Data Management, Suomen Asiakastieto Oy
Uusi tietosuoja-asetus (GDPR) konkretisoi asiakastiedon hallinnalle ja käsittelylle asetettuja vaatimuksia, jotka organisaatioiden on huomioitava myös elinkaarensa päähän tulleen tiedon luotettavassa poistamisessa.


11.50     Klikkaa esitykseen: Yhteenveto, Markku Luoto, Business Unit Manager, Pedab Finland Oy 
Loppukatsaus seminaarin aikana esiin nousseisiin teemoihin ja kysymyksiin.

 

 

Lisätietoja tilaisuudesta: Jonna Melo da Silva

 

P.S. Pedabin Business Unit Manager Markku Luoto julkaisee tämän tilaisuuden aihealueisiin liittyvää blogisarjaa LinkedInnissä. Tutustu kirjoituksiin tästä.