What do you want to search for?

Blog

KAIKKI MITÄ SINUN TARVITSEE TIETÄÄ CLOUD PAKEISTA – OSA 3: HYPERAUTOMAATIO DIGITALISAATION MAHDOLLISTAJANA

29 syyskuun, 2020

Hyperautomaatio – käsite, jonka Gartner nosti #1 strategiseksi teknologiatrendiksi 2020!* Lähes kaikki yritykset (viimeistään nyt pandemian keskellä) ovat nimenneet digitalisaation strategiansa keskeiseksi osa-alueeksi. Ilman paljon puhuttua digiloikkaa on useilla aloilla vaikea nähdä menestyksekästä tulevaisuutta, sillä kilpailu markkinassa kovenee jatkuvasti. Jotta tahtotila saadaan siirrettyä strategian tasolta päivittäiseen tekemiseen, käytännön toteutukseen vaaditaan yleensä automaatiota tehostamaan ja muuttamaan perinteisiä työtapoja. AI ja koneoppiminen mahdollistavat rutiininomaisten tehtävien siirtämisen roboteille ja osaksi automatisoituja työnkulkuja. Näin ihmiset voivat keskittyä enemmän lisäarvoa tuottaviin tehtäviin ja prosessin osiin.

Tarpeet muutokselle voivat lähteä kahdesta vastakkaisesta suunnasta: Toisaalta haetaan operatiivisten toimintojen kustannussäästöjä; toisaalta automaatio voidaan nähdä vahvasti uusien liiketoiminta-mahdollisuuksien edellytyksenä tuoden tarvittavaa joustavuutta esim. kysyntäpiikkeihin ilman tarvetta lisätä kallista henkilötyövoimaa. Automatisoinnin avulla siis voidaan löytää vastauksia näihin molempiin vaatimuksiin – mahtavaa, eikö!?

Voisi siis kuvitella, että tämä aihe kiinnostaisi käytännössä kaikkia asiakkaita ja näin se onkin. Tosiasiassa, suurin osa yrityksistä ovat jo lähteneet automaation tielle – osin jopa sitä ehkä tarkemmin tältä kannalta ajattelematta, puhtaasti liiketoimintalähtöisesti. CRM-järjestelmät, ERP:it ja myynninohjausjärjestelmät ovat arkipäivää lähes kaikissa vähänkään suuremmissa organisaatioissa. Nämä kaikki ovat esimerkkejä sovelluskokonaisuuksista, joiden sisään on rakennettu käyttötapaukseen liittyvät prosessit jo valmiiksi. Hyvät kokemukset näiden kautta auttavat kartuttamaan liiketoiminnan kokemusta automaatiosta ja kannustavat viemään sitä laajemmallekin.

Toisaalta, edellisessä esimerkissä nousee esille myös automaatioratkaisuiden ”myymisen” suurin haaste meille monille – ostajana eivät yleensä olekaan meille ennestään tutut IT-ihmiset, vaan tarve on vahvasti liiketoimintalähtöinen ja päätöksentekijät niin ikään istuvat liiketoimintayksiköissä. Onnistuessaan automaatioprojekti on avain isoon harppaukseen, mutta ilman oikeita henkilöitä, joilla on todellista halua, kykyä ja valtaa viedä muutosta läpi organisaation sisällä, asiat eivät etene. Näissä uusissa vesissä navigointi vaatii laajempia verkostoja, toimialatuntemusta ja erityisesti kykyä keskustella (automaatiosta) kielellä, jota näistä hankinnoista päättävät henkilöt puhuvat – meille tutumman ”IT-kielen” puhumisen sijaan. 

Monesti Suomessa törmää myös siihen, että asiakkaat hakevat ratkaisua yksittäiseen prosessiin tai ongelmaan. Se on tietysti hyvä alku ja asiaa tulisikin aina lähestyä käyttötapaus edellä. Hyvä esimerkki matalan kynnyksen aloitusmahdollisuudesta ovat Suomessakin viime vuosina ison suosion saavuttaneet RPA-projektit. Ohjelmistorobotiikkaa hyödyntämällä päästään suhteellisen edullisesti automatisoimaan helpompia liiketoimintaprosessin osia. Ongelmaksi varsin pian tosin saattaa helposti tulla se, että esim. RPA:n kyvykkyydet eivät yksin riitäkään, vaan olisi järkevä miettiä esim. kokonaisempia työnkulkuja ja tuoda liiketoimintaan nopeampaa reagointikykyä irrottamalla RPA-botteja ohjaava logiikka liiketoimintasäännöiksi, kovakoodauksen sijaan.

Tässä IBM:n Cloud Pak for Automation –kokonaisajattelu voi todella auttaa asiakkaita. Cloud Pak for Automation sisältää laajan valikoiman toimintoja, joita asiakkaat voivat ottaa käyttöönsä joustavasti tarpeidensa mukaan. Aiemmissa tämän blogisarjan osissa* kuvatun Cloud Pak –ajattelun mukaisesti nämä on tietysti paketoitu niin, että ohjelmistoja voidaan ajaa helposti missä vain.

Lyhyesti Cloud Pak for Automationin kyvykkyydet voidaan jakaa viiteen osaan, jotka näkyvät alla olevassa kuvassa sinisellä pohjalla (Capture, Content, Workflow, Decisions, Tasks). Nämä kaikki on pyritty rakentamaan itsenäisesti toimiviksi kokonaisuuksiksi, jotka toisaalta integroituvat myös helposti keskenään:

blogi3-1

Mikä tahansa näistä voi olla lähtöpiste keskustelulle, mutta yleensä asiakkaiden haasteet keskittyvät näiden kolmen alueen ympärille:

  1. Nopeasti muuttuvat asiakastarpeet vaativat skaalautumista sekä ylös- että alaspäin.
  2. Muutokset toimialalla vaativat uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä entistäkin nopeammin.
  3. Työntekijät tekevät töitä enenevässä määrin poissa perinteisiltä työpisteiltä ja se vaatii uusia toimintatapoja ja työkaluja.

Jos keskustelun saa auki jollakin näistä kulmista, avaa se usein ovia muidenkin teemojen käsittelyyn. Cloud Pakeihin usein liitetty kokonaisvaltainen alusta-ajattelu voi ensivaikutelmaltaan tuntua kovin isolta, mutta tärkeää on keskittyä aidosti asiakkaan tarpeisiin. Cloud Pak on lopulta ”vain” malli tarjota ratkaisu asiakkaan haasteisiin. Toisaalta, sen tuoma joustavuus mahdollistaa laajemman katsantokannan automaation eri osa-alueille saman paketin sisällä integroidusti.

Kokemus on näyttänyt, että parhaimmillaan automaatiohankkeet lähtevät yhdestä pienestä tarpeesta, mutta päätyvät muuttamaan koko liiketoimintaa, kunhan viesti tavoittaa organisaatiossa tarpeeksi vaikutusvaltaisen tahon. IBM:ltä löytyy useita referenssejä näistä toteutuksista ja ne ovat myös kumppaneiden käytössä tarpeen mukaan. Myös suhteellisen läheltä löytyy lukuisia esimerkkejä mm. pankki- ja vakuutussektorilta siitä, miten hyödyntämällä automaation eri osia yhdessä on lisätty myyntiä, parannettu asiakaspalvelua ja saavutettu säästöjä automaation avulla. Kuinka moni meistä enää tänä päivänä asioi henkilökohtaisesti pankkikonttorissa tai vakuutusyhtiössä? Sitä minäkin! Me kaikki olemme tyytyväisiä, kun voimme hoitaa laskut, lainahakemukset ja vakuutusasiat joustavasti kotisohvaltamme meille parhaiten sopivana ajankohtana. Tätä työtä on vielä paljon tehtävänä, eikä pelkästään finanssi- vaan kaikilla toimialoilla.

On selvää, että harva IBM-kumppani on erikoisosaaja kaikilla Cloud Pak for Automationin osa-alueilla. Eikä tarvitsekaan olla. On kuitenkin tärkeää, että kaikki meistä ymmärtävät eri aiheiden tärkeimmät arvolupaukset sekä sen, miten asiakas voi hyötyä ”ajattelemalla isommin”. Se nostaa myös teidän profiilianne asiakkaan silmissä. Koulutusta ja materiaalia on tarjolla paljon, mutta täältä löytyy erinomainen kokoelma IBM-kumppaneille kuratoitua, erityisesti Cloud Pak for Automation –alueen tietoa. Huomaathan, että vaikka itse sivusto on avoin, suurin osa jatkolinkeistä vaatii sisäänkirjautumisen IBMid:llä. 

Tutustuthan myös Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää Cloud Pakeista -blogisarjamme muihin, tähän mennessä julkaistuihin osiin: 

Osa 1: Moderni konttiajattelu
Osa 2: Konttipohjaiset ohjelmistot
Osa 4: Vanhan ja uuden tasapaino 

Lisäksi tahdomme muistuttaa Suomen IBM:n 12.11. kumppaneille järjestämästä Kysy Cloud Pakeista -webinaarista. Webinaariin voit ilmoittautua vaikka heti! Webinaarin tarkoitus on aidosti vastata kumppaneiden mieltä askarruttaviin kysymyksiin Cloud Pakeihin liittyen ja antaa työkaluja Cloud Pak -aiheisten keskustelujen käymiseksi asiakkaiden kanssa. Kysymyksiä ja toiveita käsiteltäviksi aihealueiksi voi mielellään laittaa tulemaan jo ennalta: jonna.melodasilva@pedab.fi

*Gartner: Top 10 Strategic Technology Trends for 2020