What do you want to search for?

white decorative stripes white decorative stripes
Mitä teemme

Data & Analytiikka

Ota seuraava askel matkalla kohti dataohjautuvaa organisaatiota

Kuinka tuotamme arvoa

Datan hyödyntämisen ottaminen osaksi päivittäisiä prosesseja tuo organisaatioille monenlaista hyötyä. Organisaatiot kykenevät datan avulla parempaan innovatiivisuuteen, demokraattisuuteen sekä pystyvät datan avulla tarjoamaan asiakkailleen paremman asiakaskokemuksen. Datan tehokkaalla hyödyntämisellä on positiivinen vaikutus yrityksen kilpailukykyyn.

On olemassa monenlaisia esimerkkejä datan hyödyntämisessä onnistuneista yrityksistä. Yhteistä niille kaikille on kyky poimia datamassojen joukosta olennaisia ja arvokkaita tietoja ja jatkojalostaa niitä koko organisaatiolle hyötyä tuottavaksi älykkyydeksi. Tällaisen kyvykkyyden kehittäminen on vuosia kestävän työn tulosta ja se kannattaa siksi aloittaa ajoissa.

Pedabin Data & Analytics -tiimi auttaa organisaatioita edistämään datan hyödyntämiseen ja digitalisaatioon liittyviä hankkeita. Pyrkimyksemme on auttaa asiakkaitamme datasta jalostettujen faktojen ja näihin pohjautuvien näkemyksien tuomisessa vahvemmin yrityksen innovaatioiden, päätöksentekoprosessien ja yrityskulttuurin pohjaksi.

Mitä tarjoamme

Pedabin Data & Analytics -tiimi auttaa organisaatioita edistämään datan hyödyntämiseen ja digitalisaatioon liittyviä hankkeita kolmella alueella:

white decorative stripes white decorative stripes

"Our advice is to identify one key area and get started with one simple tactical use case. From this one first project you will get attention, learnings, and energy to continue."

Kim Nielsen, Director, Data & Analytics, Pedab Group

Miksi

Asiakaslupauksemme on edistää organisaatioiden datan ja analytiikan hyödyntämiseen liittyviä hankkeita. Datan tehokas hyödyntäminen muuttaa organisaatioita. Datamassoista ammennettava älykkyys inspiroi meitä ohjaamaan asiakkaitamme uudenlaisten toimintatapojen omaksumiseen.

Olemme tunnistaneet erityisesti kolme osa-aluetta, joilla datan hyödyntämisen voidaan nähdä tuovan merkittävää kokonaisvaltaista hyötyä liiketoiminnalle.

INNOVATIIVISUUS

Dataa tehokkaasti hyödyntävien organisaatioiden kulttuuria leimaa tyypillisesti uteliaisuus. Uteliaisuus puolestaan johtaa haluun oppia uutta ja jakaa tietoa muiden kanssa, kykyyn kuunnella sekä lopulta parempaan kykyyn tuottaa vaihtoehtoisia ratkaisuja eri tilanteisiin.

Parempi läpinäkyvyys

Data-ohjautuvan organisaation henkilöstö pystyy hyödyntämään dataa omassa työssään. Tämä ei ainoastaan auta heitä heidän oman työnsä menestyksekkäässä hoitamisessa, vaan lisäksi heille muodostuu käsitys siitä, että yrityksen prosessit ylipäätään – aina ideoiden synnyttämisestä projektien evaluointiin ja päätöksentekoon – perustuvat faktoihin ja datasta jalostettuun älykkyyteen.

PAREMPI ASIAKASKOKEMUS

Digitaaliset teknologiat mahdollistavat paremman asiakaskokemuksen tuottamisen. Yritysten on näiden avulla mahdollista tarjota asiakkailleen yksilöllisesti räätälöityjä ja proaktiivisia asiakaskokemuksia, jotka puolestaan edesauttavat lojaalien ja tuottoisien asiakassuhteiden synnyttämisessä.

white decorative stripes white decorative stripes

Toimi heti!

Ota meihin yhteys jo tänään ja anna meidän kertoa sinulle, kuinka saamme datan tuottamaan arvoa sinun yrityksellesi.

Ota yhteyttä