What do you want to search for?

white decorative stripes white decorative stripes
Data & analytiikka

DATAN HALLINTA

DATA & ANALYTIIKKA

Valjasta data käyttöösi

Helppo pääsy laadukkaisiin sovelluksiin ja dataan toimii digitaalisen murroksen moottorina organisaatioiden monilla tasoilla. Datan hallinta on ensimmäinen askel kohti suurien datamäärien – niin jäsenneltyjen kuin jäsentelemättömien – käsittelemistä. Data voidaan valjastaa hyötykäyttöön ainoastaan kunnollisten datan hallintaan liittyvien käytänteiden avulla. Pääsy dataan ja mahdollisuus palauttaa data sen kadotessa tai vahingoittuessa voivat olla tekijöitä, jotka vaikuttavat organisaation kokonaisvaltaiseen menestymiseen.

Dataohjautuvan organisaation perustana on eri lähteistä saatava luotettava data. Se, että dataan voidaan varauksetta luottaa luo organisaatiolle monia mahdollisuuksia. Toisaalta, datan ollessa huonolaatuista se on käyttökelvotonta ja sen hyödyntäminen voi olla jopa haitallista. Näin ollen datan hallinnan ja sen laadun varmistamisen tärkeyttä ei tule väheksyä, vaan näiden asioiden tulisi olla jokaisen johtajan ykkösprioriteetti organisaation tulevaisuutta suunniteltaessa.

Monet organisaatiot ovat priorisoineet suurien datamäärien keräämisen. Tämän lisäksi olisi tärkeää luoda suunnitelma näiden datamäärien hallitsemiseksi. Data ja siitä potentiaalisesti ammennettavissa oleva hyöty ovat vaarassa hävitä, jos dataa varastoidaan useissa eri paikoissa ilman kunnollisia käytänteitä sen laadun, struktuurin ja hallinnan suhteen.

Suunnitelma datan hallitsemiseksi

Suunnitelma datan hallinnoimiseksi antaa hyvä perustan digitalisaatiomatkan seuraaville askeleille. Datan hallinta käsittää useita toimenpiteitä, sääntöjä ja käytänteitä. Tehtävä on laaja ja se pitää sisällään monia eri asioita datan synnyttämisestä sen siivoamiseen, visualisointien luomiseen ja lopulta datan poistamiseen – turvallisesti, tehokkaasti ja kontrolloidusti. Suosittelemme avoimen ja integroidun datan hallinta-alustan käyttöönottoa, joka ottaa huomioon mm. integraatioiden, data governancen, datan laadullistamisen, meta- ja masterdatan hallinnan sekä datan turvallisuuden liittyvät vaatimukset. Tämän perustan päälle voit kehittää uusia teknologioita hyödyntäviä ratkaisujasi mm. esineiden internetin, tekoälyn, prosessiautomaation ja itsepalveluratkaisujen saralla.

Resurssimme

Me uskomme, että datan hallinta on avain menestyksekkääseen digitaaliseen transformaatioon. Kokemuksemme yhdistettynä ekosysteemimme kompetensseihin auttaa organisaatiotasi suunnittelemaan, hallinnoimaan ja kontrolloimaan käytettävissäsi olevaa dataa. Olemme ylpeitä saadessamme työskennellä markkinoiden innovatiivisimpien teknologioiden parissa ja voidessamme tarjota ratkaisuja ja liiketoimintamalleja jotka vastaavat asiakkaidemme tarpeisiin ja prioriteetteihin.

white decorative stripes white decorative stripes

HALUAMME KUULLA SINUSTA!

Ota yhteyttä