What do you want to search for?

white decorative stripes white decorative stripes
Data & analytiikka

Älykkäät teknologiat

DATA & ANALYTIIKKA

Kehitä ymmärrystäsi

Dataa on yhä enemmän saatavilla ja se on arvokkaampaa, kuin koskaan ennen. Liiketoimintajärjestelmät ja niiden käyttäjät tuottavat, kuluttavat ja prosessoivat päivittäisessä työssään erittäin suuria datamääriä. Hyvä uutinen on se, että tämän päivän älykkäät teknologiat ovat erinomaisena apuna datan täydentämisessä ja jäsentämisessä hyödynnettävään muotoon.

Vaikka potentiaalisten ratkaisujen ja teknologioiden haltuun ottaminen ei olekaan ensimmäinen askel organisaation digitalisaatiomatkalla, se voi olla niistä innostavin ja mielenkiintoisin. Tässä strategian ja suunnitelman luomisen jälkeisessä vaiheessa organisaatio kehittää ymmärryksen siitä, miten uusia teknologioita voidaan hyödyntää ja uusia ratkaisuja käyttöönottaa pitäen odotustason samalla realistisena.

Meidän näkemyksemme teknisistä taidoista

Useilla organisaatioilla on vaikeuksia hahmottaa edes perustasolla, mihin kaikkeen uudet teknologiat pystyvät. Teknologiat eivät ole pelkästään monimutkaisia; sen lisäksi ne kehittyvät kaiken aikaa. Organisaatiojohdon ei voida olettaa omaavan syvää teknologista ymmärrystä. Tämä sama pätee myös organisaation muihin tahoihin; digitaalinen transformaatio ei todennäköisesti ole heidän ydinosaamisalueensa.

Koska teknologialla on kuitenkin merkittävä rooli kaikissa organisaation toiminnoissa, on tärkeä ymmärtää mitä niiden avulla voidaan saavuttaa ja millaisissa olosuhteissa dataa voidaan hyödyntää. Aiheeseen perehtyminen esimerkiksi kouluttautumisen kautta on varmasti hyvä idea, mutta lisäksi saattaa olla hyödyllistä kumppanoitua ulkopuolisten asiantuntijatahojen kanssa. Todennäköisimmin organisaatiosi hyötyy sellaisen ulkopuolisen tahon avusta, joka voi auttaa teknologiavalintojen validoinnissa ja tunnistaa alueita, joilla uusia teknologioita voidaan hyödyntää.

Uudet älykkäät teknologiat

On olemassa monia tietyn kypsyyden jo saavuttaneita älykkäitä teknologioita ja niiden lista kasvaa jatkuvasti. Yksi puhutuimmista tällaisista teknologioista on lohkoketjut. Lohkoketjuteknologiat lisäävät prosessien turvallisuutta ja läpinäkyvyyttä. Tekoäly (AI) on toinen tunnettu uusi teknologia. Tekoäly simuloi ihmisen älykkyyttä ja kykyä nähdä, kuulla ja oppia. Kolmas esimerkki uusista teknologioista on esineiden internet, joka mahdollistaa fyysisten laitteiden kytkemisen verkkoon. Tietysti näitä uusia teknologioita voidaan käyttää myös yhdessä. Sensoreilla voidaan esimerkiksi mitata miten asiakkaasi käyttävät tuotteitasi, tekoäly voi auttaa sensoreista kerätyn tiedon analysoimisessa ja lohkoketjuteknologiaa taas voidaan hyödyntää datasta ammennetun tiedon toimittamiseen asianomaisille tahoille.

Näiden ja monien muiden uusien teknologioiden sanotaan mullistavan toimialoja – ja syystä. Uudet teknologiat ovat korvanneet olemassa olevia teknologioita monta kertaa nykyhistoriamme aikana. Mikä tässä ajassa on kuitenkin uutta, on kehityksen nopeus ja uusien teknologioiden hyödyntämiseen liittyvien kustannusten alhaisuus. Tämä voidaan nähdä uhkana organisaatioissa, jotka hidastelevat omien digitalisaatiohankkeidensa käynistämisessä. Mutta tämä voi olla myös mahtava mahdollisuus niille organisaatioille, jotka haluavat olla kehityksen kärjessä ja käynnistää oman digitalisaatiomatkansa juuri nyt.

Nopeasti ja helposti alkuun valmiiden ratkaisuidemme avulla

Pedab, yhdessä ekosysteeminsä kanssa, on valmiina auttamaan sinua tarvittavan tiedon ja osaamisen saavuttamiseksi uusista teknologioista, joilla voi olla vaikutusta organisaatiosi liiketoimintamalliin. Ohjaamme organisaatiotasi tiellä kohti parempaa ymmärrystä teknologioista ja niiden valinnasta sekä autamme asiantuntevan mielipiteen muodostamisessa ja valmistautumisessa kohti digitalisaatiomatkan seuraavaa askelta.

white decorative stripes white decorative stripes

HALUAMME KUULLA SINUSTA

Ota yhteyttä