What do you want to search for?

white decorative stripes white decorative stripes
Data & analytiikka

UUDET LIIKETOIMINTAMALLIT

DATA & ANALYTIIKKA

Uudet liiketoimintamallit

Me Pedabilla uskomme, että yhä tehokkaammat laskentatehot ja uudet teknologiat avaavat kokonaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja mullistavat toimialoja tavoilla, joita pystyimme aikaisemmin tuskin edes kuvittelemaan. Tämän päivän organisaatioiden tulee tarttua näihin mahdollisuuksiin kilpailukyvyn säilyttämiseksi.

Monet organisaatiot aloittavat digitalisaatiomatkansa arvioimalla uudestaan liiketoimintamallinsa. Osana tätä prosessia organisaatioissa tulee tarkastella uusia tapoja, jolla ne itse voisivat tuottaa arvoa asiakkailleen sekä arvioida asiaa myös muun toimialan, esim. perinteisten kilpailijoiden sekä uudentyyppisten haastajien näkökulmasta.

Uusia tapoja tuottaa arvoa on mitä todennäköisimmin mahdollista tunnistaa. Tekoälyn, esineiden internetin ja lohkoketjujen kaltaisten uusien teknologioiden avulla organisaatiot voivat tarjota asiakkailleen kaikkea esimerkiksi yksilöllisemmän tuotteen ja paremmin toimivan yhteistyöverkoston väliltä. Samanaikaisesti IT-päämiehet ovat päivittäneet tapaansa myydä teknologioita, joka osaltaan mahdollistaa joustavammat ja uudenlaiset liiketoimintamallit. Jotkin organisaatiot hyödyntävät uusia teknologioita olemassa olevien liiketoimintamalliensa kehittämiseksi, toiset puolestaan tekevät niiden avulla perusteellisempia muutoksia liiketoimintaansa.

On olemassa monia mahdollisia tapoja aloittaa. Usein paras vaihtoehto on perustaa uudistukset organisaation eri osista ja toiminnoista saatavaan dataan. Avoimuus, uteliaisuus ja mielenkiinto datasta ammennettavissa olevaan tietoon auttaa eteenpäin. Data-avusteinen koneoppiminen on erinomainen innovaation lähde. Merkillepantavaa on, että tarpeet ovat usein tunnistettavissa tehokkuuden pullonkaulojen kautta ja nämä antavat hyvää osviittaa siitä, mistä muutostyö kannattaa aloittaa.

Digitalisoi prosessit ja järjestelmät

Useimmissa organisaatioissa käytettävissä oleva data on hajallaan organisaation eri osissa. Näiden eri datalähteiden automatisoitu yhdistäminen mahdollistaa datan kunnollisen hyödyntämisen osana liiketoiminnan tehostamista. Tämä mahdollistaa myös sen, että organisaation työntekijät voivat käyttää aikansa sellaisten tehtävien parissa, jotka ovat linjassa organisaation kokonaisstrategian kanssa ja auttavat parantamaan tuottavuutta. Olemassa olevien datasettien yhdistäminen uusilla tavoilla luo pohjaa innovatiivisuudelle.

Aloita digitalisaatiomatkasi tunnistamalla pieniä projekteja, jotka ovat linjassa kokonaisstrategiasi kanssa. Tunnista sitten tiimejä, joissa työkulttuuri on oikeanlainen. Tyypillisesti tiimit, joita kannattaa valita mukaan ensi vaiheen projekteihin, omaavat luontaisen taipumuksen innovatiivisuutta ja uudenlaista ajattelua kohtaan. Niitä yhdistää myös luottamus tiimityötä ja yhdessä tekemistä kohtaan. On lisäksi suositeltavaa, että priorisoidaan projekteja, joissa menestyksen mahdollisuudet ovat jo lähtökohtaisesti hyvät. Menestys lisää organisaation sisäistä itseluottamusta ja kannustaa muitakin toimintoja ja tiimejä mukaan muutosmatkalle. Näkyvyyden antaminen ja onnistumisten huomioiminen on hyvin tärkeää digitalisaatioprojektin menestymisen kannalta.

Investoi teknologia-alustoihin, jotka auttavat organisaatiotasi keskittymään sen ydinliiketoimintaan ja tuottamaan lisäarvoa asiakkaillesi. Nämä investoinnit auttavat sinua automatisoimaan sisäisiä prosesseja, mutta mikä vielä tärkeämpää, valmistautumaan myös tulevaan kasvuun. Useimmissa tapauksissa on tarpeen investoida ratkaisuihin, jotka täydentävät olemassa olevia järjestelmiä ja hyödyntävät uusimpia teknologioita.

Resurssimme

Me Pedabilla uskomme, että teknologia ja data ovat nykyaikana liiketoiminnan murroksen ytimessä. Meillä on tarvittavaa kokemusta ja laaja ekosysteemi, joiden turvin voimme auttaa asiakkaitamme näiden molempien saralla. Olemme ylpeitä saadessamme työskennellä markkinoiden innovatiivisimpien teknologioiden parissa. Näiden mahdollistamana pystymme luomaan asiakkaillemme ratkaisuja ja liiketoimintamalleja, jotka ovat linjassa heidän prioriteettiensa kanssa.

white decorative stripes white decorative stripes

HALUAMME KUULLA SINUSTA!

Ota yhteyttä