What do you want to search for?

white decorative stripes white decorative stripes
Mitä teemme

Tietoturva

Havainnoi tietoturvauhat ja minimoi haavoittuvuudet

Tehokkaiden tietoturvaratkaisujen kehittäminen on yhä haastavampaa, koska suojattavia laitteita on määrällisesti enemmän kuin niiden käyttäjiä. Tietoturvahyökkäyksiä toteutetaan yhä hienostuneemmilla tavoilla. Palomuurit ja virustorjuntaohjelmistot eivät anna suojaa kaikista kehittyneimpiä hyökkäyksiä vastaan ja valitettavan usein kukaan organisaatiossa ei tiedä meneillään olevasta tietoturvaiskusta ennen kuin se on liian myöhäistä.

Valmius havaita tietoturvan kannalta kriittisiä tapahtumia ja epätavallisia tapahtumaketjuja järjestelmissä, verkoissa, ympäristöissä ja laitteissa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa on ensiarvoisen tärkeää. Onnistuneilla tietoturvahyökkäyksillä voi olla yrityksille varsin tuhoisia seurauksia.

Minimoi kyberhyökkäysten aiheuttamat vahingot

Jo yksi onnistunut tietoturvahyökkäys voi lamaannuttaa koko organisaation. Zero Trust with Watsonin avulla tietojenkalastelu ja kyberhyökkäykset voidaan joko kokonaan estää tai minimoida niiden aiheuttamat haitat. Ratkaisu mahdollistaa automatisoidun ja edullisen tietoturvan päätelaitehallinnasta yrityksen verkkoympäristön suojaamiseen.

Tutustu ratkaisuun tarkemmin >>

Zero Trust with Watson