What do you want to search for?

white decorative stripes white decorative stripes
Mitä teemme

Tietoturva

Havainnoi tietoturvauhat ja minimoi haavoittuvuudet

KUINKA TUOTAMME ARVOA

Tehokkaiden tietoturvaratkaisujen kehittäminen on erittäin haastavaa, koska suojattavia laitteita on määrällisesti enemmän kuin niiden käyttäjiä. Tietoturvahyökkäyksiä toteutetaan yhä hienostuneemmilla tavoilla. Palomuurit ja virustorjuntaohjelmistot eivät anna suojaa kaikista kehittyneimpiä hyökkäyksiä vastaan ja valitettavan usein kukaan organisaatiossa ei tiedä meneillään olevasta tietoturvaiskusta ennen kuin se on liian myöhäistä.

Kiihtyvä digitalisaatio on johtanut merkittäviin puutteisiin organisaatioiden tietoturvaan liittyvässä osaamisessa. Jatkuvasti kehittyvien tietoturvahyökkäysten torjunnassa tarvitaan aivan uudenlaisia kompetensseja.

Pedabin tietoturvaratkaisut auttavat yrityksiä kartoittamaan tietoturvaan liittyviä riskitekijöitä, automatisoimaan tapahtuneiden tietotuvaloukkausten torjunnan ja minimoimaan niiden vaikutukset sekä erottamaan todelliset tietoturvauhat väärien hälytysten joukosta.

Valmius havaita tietoturvan kannalta kriittisiä tapahtumia ja epätavallisia tapahtumaketjuja järjestelmissä, verkoissa, ympäristöissä ja laitteissa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa on ensiarvoisen tärkeää. Onnistuneilla tietoturvahyökkäyksillä voi olla yrityksille varsin tuhoisia seurauksia.

Digital risks 2020-2025

Malware, ransomware, social engineering and phishing are the most common cyber-attacks that can affect businesses. Today, with cyber criminals taking advantage of hacking tools and techniques, the IT security divisions have a huge challenge. In the most successful hacker attacks, companies will not notice the intrusion, or that someone is messing around in their computer systems. 

To protect against digital risks, companies should be aware that:
  • Firewalls and antivirus provide a basic security in any business, but do not protect against complex security threats. To reduce the risk to a minimum and be at the forefront, companies need to protect their company at a higher level than just a few years back.
  • The number of cyber attacks is increasing. A recent survey of 1,200 companies showed that 71 percent suffered from at least one data breach at one point, while 46 percent reported a breach over the past year (versus 26 percent the previous year).
  • Employees lack awareness: Many cyber attacks take advantage of employees’ lack of awareness of phishing and other social engineering tactics designed to steal sensitive information, such as passwords and access cards/codes.
  • AI and machine learning will drive most cyber security efforts: Artificial intelligence and machine learning algorithms can be used to accelerate event detection and responsiveness, identify and communicate risk to the business, and provide situational awareness for managers to get a holistic view of the security status. AI is used by approximately 87 percent of US cybersecurity professionals, and 34 percent of security personnel are now completely reliant on machine learning, according to a Cisco report.
  • More compliance and reporting: The legal requirements for IT reporting and IT monitoring will undoubtedly increase in the coming years. An important principle in the new European data protection legislation (GDPR) is that information about the processing of personal data is provided in a clear way and is not hidden away. This means that IT and security teams must be careful about how data is collected, processed, stored, and deleted. 
  • Digitalization has led to major skills gaps around corporate IT security: New competencies are required if the IT department in companies want to keep up pace with the more and more advanced cyber threats. However, outsourcing the task to security professionals saves resources and let companies focus on their core tasks.