What do you want to search for?

white decorative stripes white decorative stripes
Mitä teemme

Tietoturva

Tietoturvauhkien havainnoiminen ja haavoittuvuuksien minimoiminen

KUINKA TUOTAMME ARVOA

Tehokkaiden tietoturvaratkaisujen kehittäminen on erittäin haastavaa, koska suojattavia laitteita on määrällisesti niiden käyttäjiä enemmän. Tietoturvaiskuja toteutetaan yhä hienostuneemmilla tavoilla. Palomuurit ja virustorjuntaohjelmistot eivät anna suojaa kehittyneimpiä tietoturvaiskuja vastaan ja valitettavan usein kukaan organisaatiossa ei tiedä meneillään olevasta tietoturvaiskusta ennen kuin on liian myöhäistä.

Kiihtyvä digitalisaatio on johtanut merkittäviin puutteisiin organisaatioiden tietoturvaan liittyvässä osaamisessa. Jatkuvasti kehittyvien tietoturvahyökkäysten torjunnassa tarvitaan aivan uudenlaisia kompetensseja. Tietoturvaosaamisen ulkoistaminen säästää yrityksen resursseja ja mahdollistaa sen, että yritys voi keskittyä omaan ydintekemiseensä.

Pedabin Security-tiimi auttaa yrityksiä kartoittamaan tietoturvaan liittyviä riskejä, ottamaan yrityksen koko IT-infran käsittävän datan haltuunsa sekä erottamaan todelliset tietoturvauhat väärien hälytysten joukosta.

Security-divisioonamme työskentelee asiakkaidemme tietoturvariskien minimoimiseksi moderneimpia teknologioita ja prosesseja hyödyntäen. Valmius havaita tietoturvan kannalta kriittisiä tapahtumia ja epätavallisia tapahtumaketjuja järjestelmissä, verkoissa, ympäristöissä ja laitteissa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa on ensiarvoisen tärkeää. Onnistuneilla tietoturvahyökkäyksillä voi olla yrityksille varsin tuhoisia seurauksia.

Asiakkaamme voivat ulkoistaa tietoturvansa Pedabin erityiskoulutuksen saaneelle Security Operations Center (SOC) -tiimille. Tiimin tehtävä on suojata yritystäsi, sen mainetta, työntekijöitä ja asiakkaita.

MITÄ TARJOAMME

Pedabin tietoturvayksikkö tarjoaa asiakkailleen tietoturvaosaamista seuraavilla osa-alueilla:

white decorative stripes white decorative stripes

"Depending on how digitally vulnerable a company is, it is the responsibility of the management team to ensure that the organization has got knowledge about risks in IT systems, and how to prevent them."

Henning Gaalaas, Sales Manager, Pedab Security

Digital risks 2020-2025

Malware, ransomware, social engineering and phishing are the most common cyber-attacks that can affect businesses. Today, with cyber criminals taking advantage of hacking tools and techniques, the IT security divisions have a huge challenge. In the most successful hacker attacks, companies will not notice the intrusion, or that someone is messing around in their computer systems. 

To protect against digital risks, companies should be aware that:
  • Firewalls and antivirus provide a basic security in any business, but do not protect against complex security threats. To reduce the risk to a minimum and be at the forefront, companies need to protect their company at a higher level than just a few years back.
  • The number of cyber attacks is increasing. A recent survey of 1,200 companies showed that 71 percent suffered from at least one data breach at one point, while 46 percent reported a breach over the past year (versus 26 percent the previous year).
  • Employees lack awareness: Many cyber attacks take advantage of employees’ lack of awareness of phishing and other social engineering tactics designed to steal sensitive information, such as passwords and access cards/codes.
  • AI and machine learning will drive most cyber security efforts: Artificial intelligence and machine learning algorithms can be used to accelerate event detection and responsiveness, identify and communicate risk to the business, and provide situational awareness for managers to get a holistic view of the security status. AI is used by approximately 87 percent of US cybersecurity professionals, and 34 percent of security personnel are now completely reliant on machine learning, according to a Cisco report.
  • More compliance and reporting: The legal requirements for IT reporting and IT monitoring will undoubtedly increase in the coming years. An important principle in the new European data protection legislation (GDPR) is that information about the processing of personal data is provided in a clear way and is not hidden away. This means that IT and security teams must be careful about how data is collected, processed, stored, and deleted. 
  • Digitalization has led to major skills gaps around corporate IT security: New competencies are required if the IT department in companies want to keep up pace with the more and more advanced cyber threats. However, outsourcing the task to security professionals saves resources and let companies focus on their core tasks.