What do you want to search for?

Blog

KAIKKI MITÄ SINUN TARVITSEE TIETÄÄ CLOUD PAKEISTA – OSA 5: MONIPILVIYMPÄRISTÖJEN TEHOKAS HALLINTA

27 lokakuun, 2020

Monikaan meistä IBM:n ekosysteemissä toimivista ei ole pystynyt välttämään viimeisten viikkojen suurta uutispommia – IBM tulee jatkossa keskittymään yhä enemmän pilvi- sekä AI-liiketoimintaan ja eriyttää perinteisen infraulkoistuspalvelunsa omaksi liiketoiminnakseen. Voit lukea aiheeseen liittyvän tiedotteen täältä. 

Tämä liike kuvastaa hyvin yrityksen tulevaisuuden strategiaa ja entisestään kasvavaa keskittymistä hybridipilvialustojen rakentajana ja mahdollistajana. Edellisessä kirjoituksessamme pohdimme IBM:n lähestymistapoja suunnitelmalliseen IT:n modernisointiin. Yksi mainituista kivijaloista oli ”Alustatason kustannustehokas automatisointi, valvonta ja hallinta”, mikä onkin tässä uudessa suunnassa aivan erityisessä asemassa. Tämän kertaisessa blogitekstissämme keskitymme tähän osa-alueeseen ja avaamme hieman sitä, millaisia mahdollisuuksia IBM:n MultiCloud Management (MCM) -portfolio yhdistettynä uusiin AIOps –kyvykkyyksiin luo kumppaneillemme ja loppuasiakkaille.

IBM Institute of Business Valuen suorittaman tutkimuksen* mukaan vuoteen 2021 mennessä 98% yrityksistä aikoo toteuttaa jonkinlaista monipilvistrategiaa, mutta vain harvalla on käytössään kunnon työkalut sen hallintaan ja tehokkaaseen käyttöön. Kompleksisuuden kasvaessa, perinteinen manuaalinen työ ei enää skaalaudu, eikä ehdi joustavasti vastaamaan nopeasti muuttuviin tarpeisiin vaan kustannustehokkuutta ja turvallisuutta on haettava standardisoinnilla ja automaatiolla.

IBM:n strategian tälle alueelle voi kiteyttää kolmeen suurempaan teemaan:

1. Yksi näkymä ja kontrollipiste koko IT-ympäristöön

Koska monipilvimaailma on todellisuutta suurimmalle osalle organisaatioista, ilman konsolidoitua näkymää kaikkiin organisaation käytössä oleviin IT-ympäristöihin, on niitä käytännössä mahdotonta ylläpitää ja hallita kustannustehokkaasti. MCM-portfoliosta löytyvien työkalujen avulla organisaatiot pystyvät piirtämään kartan niin käytössä olevista julkipilvistä kuin myös perinteisemmistä on-premise -ympäristöistään. Saatavilla olevien työkalujen avulla on mahdollista valvoa ympäristöjä aina infrakerroksesta sovellustasolle asti, riippumatta siitä onko kyseessä perinteisempi VM-tyyppinen toteutus vai pilveen natiivisti toteutettu ympäristö.

Kun koko IT-alusta on kuvattuna yhteen työkaluun, tilannetta voi seurata tarkemmin reaaliajassa ja tarvittavia muutoksia tehdä joustavasti ilman, että täytyy käyttää monia eri käyttöliittymiä. IBM MultiCloud Management -konsoli integroituu API:en kautta suoraan mm. yleisimpiin tiketöinti-, lokianalyysi- ja monitorointijärjestelmiin. Näin olemassa olevia työkaluja voi saumattomasti hyödyntää osana IT-hallintakokonaisuutta. 

Viimeisimpään versioon Cloud Pak for MultiCloud Managementista on myös sisällytetty ominaisuuksia, joilla alustakustannuksia voi mallintaa ja optimoida. Ja koska muiden Cloud Pakien tavoin, tämä MCM-tuoteperhe tukeutuu vahvasti avoimuuteen ja konttiteknologoihin, on sen avulla yksinkertaista rakentaa, siirtää ja hallita sovelluksia eri alustojen välillä, tarpeen mukaan. Näin kustannustehokkuutta ja toiminnan järkevöittämistä voidaan saavuttaa entistä kokonaisvaltaisemmin.

2. Yhtenäinen hallintakerros 

On toivottavaa, että IT:llä säilyy kontrolli siitä, mistä ja millaisia ympäristöjä pystytetään ja/tai ajetaan alas. Perinteisesti omaa konesalia hallinnoidessa on ollut mahdollista varmistaa, että muutokset tapahtuvat sovittujen käytänteiden mukaan suunnitelmallisesti. Työ on ollut asiantuntijakeskeistä ja muutossyklit mahdollisesti hitaita, mikä sopii huonosti tämän päivän nopeasti muuttuviin tarpeisiin.

Nykypäivän liiketoiminnassa ei ole aikaa odotella viikkoja tai päiviä, jotta saadaan tarvittavat resurssit käyttöön, vaan mm. kehittäjillä on aito tarve hyödyntää IT-kapasiteettia juuri silloin kun työ sitä vaatii. Jos oma IT ei pysty vastaamaan tähän tarpeeseen, on kynnys kapasiteetin hankkimiselle julkipilvestä luottokortilla melko matala. Tämä puolestaan luo mahdollisesti isojakin varjo-IT –kokonaisuuksia, jossa ennalta sovitut käytänteet mm. tietoturvan suhteen eivät välttämättä toteudu. Ja koska IT-osasto ei aina edes tiedä, mistä kapasiteettia on hankittu, ei se myöskään tiedä mitä sen tulisi valvoa. Tällaisessa skenaariossa yllätyksiltä on vaikea välttyä.

Vastaus näiden kahden ääripään yhdistämiseksi on standardoitu alustapalvelu, joka on tuotu selkeäksi osaksi esim. DevOps –putkea. Näin kehittäjät voivat keskittyä itselleen tärkeisiin asioihin eli itse kehitystyöhön, mutta samalla varmistetaan, että liiketoiminta käyttää työssään mm. tarvittavat tietoturva- ja konfiguraatiovaatimukset täyttäviä alustoja. Samalla sovellukset saadaan helpommin valvonnan piiriin koko niiden elinkaaren ajaksi. Tämä puolestaan helpottaa organisaatioiden kokonaisvaltaista IT-riskienhallintaa.

3. IT-automaatio

Liiketoimintaprosesseissa automaatio on ollut mukana jo pitkään, mutta nyt samaa ajatusmallia voidaan soveltaa entistä paremmin myös IT-operaatioissa. Kustannustehokkuutta ja skaalautuvuutta voidaan selvästi parantaa automatisoimalla esimerkiksi provisiointipalvelut aina infrakerroksesta sovelluksiin asti mahdollisuuksien mukaan. Näin vapautetaan IT-asiantuntijoiden työaikaa tärkeämpiin tehtäviin ja vähennetään resursseista johtuvia pullonkauloja prosesseissa.

Uusin lisäys IBM:llä alustakerroksen hallintaan on tuoda mukaan älykäs AI-kerros, jonka avulla pystytään tehokkuutta parantamaan entisestään kaikilla tasoilla. IT-hallintaan erikoistuneet AIOps –kyvykkyydet pystyvät löytämään suurista informaatiomassoista kriittisimmät haasteet, kaivamaan niiden juurisyyt ja suosittelemaan parasta toimintatapaa asian korjaamiseksi. Haluttaessa AiOps voi myös itse tehdä ennalta sovittuja toimenpiteitä esim. vikatilanteista toipumiseksi. Tällä tavoin IT-organisaatiot pystyvät reagoimaan ongelmiin nopeammin, lyhentämään palautumisaikaa ja näin myös säästämään selvää rahaa kustannuksissa. IBM:n AIOps – komponentista voit lukea lisää täältä. 

Pähkinänkuoressa IBM:n MultiCloud Management –perhe luo siis alustan koko IT-ympäristön hallintaan. Se toimii hyvin itsenäisesti, mutta luo erityistä arvoa myös muille Cloud Pak –kokonaisuuksille, sillä sen avulla voi mm. valvoa Cloud Pakien yleistä toimintaa, automatisoida provisiointeja, sekä standardoinda tietoturva- ja hallintasäännöstöjä.

Jos haluat syventyä tähän aihealueeseen lisää, MultiCloud Management Mondays – webinaarit ovat mainio tapa oppia lisää. Nimensä mukaisesti niitä järjestetään aina maanantaisin vaihtelevilla aiheilla ja mikä parasta, ne ovat avoimia sekä kumppaneille että loppuasiakkaille! 

Aikaisempiin Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää Cloud Pakeista -blogisarjamme kirjoituksiin pääset tutustumaan alla olevien linkkien kautta: 

Osa 1: Moderni konttiajattelu
Osa 2: Konttipohjaiset ohjelmistot
Osa 3: Hyperautomaatio digitalisaation mahdollistajana
Osa 4: Vanhan ja uuden tasapaino

Paikallinen tiimimme on valmiina auttamaan kaikissa Cloud Pakeihin liittyvissä pohdinnoissa, olethan meihin yhteydessä!

*IBM Cloud Paks® offerings are an integrated set of AI-infused software solutions for hybrid cloud that help you fully implement intelligent workflows in your business to accelerate digital transformation. IBM Cloud Pak solutions tap into the power of IBM Watson® to apply AI to your business to predict and shape future outcomes, automate complex processes, optimize your employees’ time and create more meaningful customer experiences. The solutions are built on the Red Hat® open hybrid cloud platform so you can build once and deploy anywhere. More on Cloud Paks.

* https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/report/multicloud#