What do you want to search for?

Blog

KAIKKI MITÄ SINUN TARVITSEE TIETÄÄ CLOUD PAKEISTA – OSA 6: DATAN HALLINTA JA HYÖDYNTÄMINEN

10 marraskuun, 2020

Tämän blogisarjan aiemmista osissa olemme puhuneet paljon siitä, miten modernia IT:tä voidaan rakentaa käyttäen Cloud Pakin* tarjoamaa modulaarista lähestymistapaa. Kaiken tekemisen perimmäisenä tarkoituksena on liiketoiminnan kehittäminen ja sitä on vaikea tehdä ilman oikeaa, luotettavaa dataa. Tietoa on maailma tulvillaan ja sen räjähdysmäisestä kasvusta on puhuttu jo vuosikaudet. Iso kysymys onkin, miten varmistaa, että tuosta informaatiomassasta löydetään oikeat tiedot kaikista tarvittavista lähteistä, yhdistetään ne fiksusti ja tulkitaan niitä oikein, jotta voidaan tehdä entistäkin parempia päätöksiä?

Koneoppiminen, AI ja niiden avulla saavutettava automaatio ovat sisäänrakennettuja konsepteja kaikissa Cloud Pak –keskusteluissa. Tiedonhallinnasta puhuttaessa tämä näkökulma korostuu vieläkin enemmän, mutta siinäkin AI on ainoastaan väline saavuttaa jotain sellaista, mikä pelkällä ihmistyöllä olisi liian tehotonta ja kallista.

Yleisellä tasolla organisaatioiden täytyy kiinnittää erityistä huomiota kolmeen asiaan, jotta tiedonhallinnan ja analytiikan saralla voidaan siirtyä uudelle tasolle. Cloud Pak for Datan voi mieltää mahdollistajana seuraavien tasojen automatisoinnissa:

  1. Tiedonkeruuarkkitehtuurin modernisointi
    – Näkyvyys ja pääsy organisaation kaikkeen dataan sen alkuperäisessä lähteessä
  2. Nykyaikainen tiedonhallinta
    – Tiedon automaattinen luokittelu, laadunvarmistus ja hallittu pääsy tietoon itsepalveluperiaatteella
  3. Automatisoitu AI-elinkaarenhallinta
    – Läpinäkyvämpi lähestymistapa AI-malleihin nostamaan niiden luotettavuutta ja avaamaan pääsyä laajemmalle käyttäjäkunnalle

Tosiasia on, että vaikka jo muutama vuosi sitten 80% liiketoimintapäättäjistä MIT:n tutkimuksen mukaan* piti AI:ta strategisesti tärkeänä kehitysalueena, niin kehitystyö on vasta käynnissä. Iso osa organisaatioiden hallussa olevasta tiedosta jää yhä hyödyntämättä. Tämä johtuu usein siitä, että tieto on sirpaloitunutta eri järjestelmiin, usein strukturoimatonta, eikä ole ollut oikeita keinoja sen yhdistämiseksi järkevästi ja luotettavasti. Siksi ei ole ollut käytännössä mahdollista hyödyntää tietoa ”ylemmillä” analytiikan tasoilla, ei ennen kuin nyt.

Cloud Pak for Data on rakennettu tukevan, mutta joustavan pohjakerroksen varaan. Tästä asiakkaille voidaan valita tarvittavat komponentit modernia tiedonhallintaa varten. Tämän perustan päälle on tarpeen mukaan mahdollista hankkia joko IBM:n itse tarjoamia tai kumppaneiden tuottamia erillisiä lisäkomponentteja. Tällainen modulaarisuus auttaa pitämään kustannukset kurissa, mutta samalla varmistaa yhteneväisen käyttökokemuksen koko paketille. Lisäksi, kuten muutkin IBM:n Cloud Pakit, Cloud Pak for Data on ajettavissa tarpeen mukaan lähes kaikissa julkipilvissä ja/tai asiakkaan omassa ympäristössä.

Muutoksen vauhti kiihtyy ja AI:n hyötyjä osana tiedon analysointia kokeillaan jo laajasti. Myös Suomessa asiakkaat ovat ottaneet IBM:n viestin hyvin vastaan ja monia eri käyttötapauksia on identifioitu yhdessä asiakkaiden kanssa. Kuten olemme jo todenneet, julkipilvet ja monipilviympäristöt ovat suomalaisissakin yrityksissä jo arkipäivää, mikä asettaa vieläkin suurempia vaatimuksia informaatioarkkitehtuurille.

Yleisemmin Gartner* ennustaa että vuoteen 2024 mennessä 75% yrityksistä siirtyy AI:n testaamisvaiheesta tuotantoon. Viimeistään nyt on siis aika toimia! IBM puhuu usein tämän alueen keskusteluissa AI Ladder – ajatusmallista. Sen neljä keskeistä komponenttia ”Collect”, ”Organize”, ”Analyze” ja ”Infuse” kuvaavat tarvittavia toimenpiteitä tiedon käsittelyn eri vaiheissa, jotta datasta saadaan entistäkin paremmin lisäarvoa tuottava elementti liiketoiminnan tueksi ja AI:n tuomien mahdollisuuksien käyttöönottoa voidaan nopeuttaa.

Jos AI Ladder konseptina ei vielä soita kelloja, voit tutustua aiheeseen helposti lisää esim. IBM:n ja Courseran yhdessä tuottamassa maksuttomassa ”The AI Ladder: A Framework for Deploying AI in your Enterprise” –koulutuksessa

Lisäksi, muistathan ilmoittautua paikalliseen ”Kysy Cloud Pakeista” – webinaariin 12.11. Webinaari tarjoilee erinomaisen tilaisuuden oppia ja kysellä lisää myös Cloud Pak for Dataan liittyen. Kysymyksiä voi laittaa jo ennakolta tulemaan: jonna.melodasilva@pedab.fi. Näin varmistat, että sinua erityisesti pohdituttavat aihealueet tulevat varmasti käsitellyiksi webinaarin yhteydessä.

Tutustuthan myös blogisarjamme aikaisemmin julkaistuihin osiin: 

Osa 1: Moderni konttiajattelu
Osa 2: Konttipohjaiset ohjelmistot
Osa 3: Hyperautomaatio digitalisaation mahdollistajana
Osa 4: Vanhan ja uuden tasapaino
Osa 5: Monipilviympäristöjen tehokas hallinta

*IBM Cloud Paks® offerings are an integrated set of AI-infused software solutions for hybrid cloud that help you fully implement intelligent workflows in your business to accelerate digital transformation. IBM Cloud Pak solutions tap into the power of IBM Watson® to apply AI to your business to predict and shape future outcomes, automate complex processes, optimize your employees’ time and create more meaningful customer experiences. The solutions are built on the Red Hat® open hybrid cloud platform so you can build once and deploy anywhere. More on Cloud Paks.

* https://sloanreview.mit.edu/projects/reshaping-business-with-artificial-intelligence/#chapter-2

* https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-10-trends-in-data-and-analytics-for-2020/